محتوا با برچسب شوزای شهر.

انتخاب سیدحسینی به عنوان شهردار یزد پر از تناقض است
عضو شورای شهر یزد:
انتخاب سیدحسینی به عنوان شهردار یزد پر از تناقض است
عضو شورای شهر یزد گفت: مدعی شدند که در خصوص تائید صلاحیت سیدحسینی صحبت کرده‌اند، اما این تناقض وجود دارد که اگر این گزینه قبلاً مطرح نبوده است، پس چه گونه می‌توانند بگویند ما صحبت کرده‌ایم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شوزای شهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شوزای شهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شوزای شهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد