محتوا با برچسب شیوع شپش.

شیوع شپش در استان یزد نگران کننده نیست/ ضرورت رعایت اصول بهداشتی
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
شیوع شپش در استان یزد نگران کننده نیست/ ضرورت رعایت اصول بهداشتی
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، با تایید وجود شپش در استان، گفت: در این زمینه چندان جای نگرانی نیست و تنها کافی است بهداشت فردی از سوی شهروندان رعایت شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شیوع شپش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شیوع شپش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شیوع شپش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد