محتوا با برچسب صنایع فولادی.

مردم یزد و اشکذر: صنایع فولادی حیاتمان را می گیرد/موسوی: تکمیل چرخه فولاد یزد مفید است!
ساز مخالف جناب نماینده یزد و اشکذر؛
مردم یزد و اشکذر: صنایع فولادی حیاتمان را می گیرد/موسوی: تکمیل چرخه فولاد یزد مفید است!
علیرغم تاکید امام جمعه اشکذر و اعتراضات مردم در توسعه صنایع فولادی یزد، صدای آن ها حتی به گوش نماینده شان هم نرسید!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صنایع فولادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صنایع فولادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صنایع فولادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد