محتوا با برچسب صنایع کوچک.

صنایع کوچک ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
صنایع کوچک ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه صنایع کوچک، ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند، گفت: ۴۹ درصد اشتغال استان یزد مربوط به بخش صنعت است.
بالغ بر 92 درصد از صنایع استان را «صنایع کوچک» تشکیل می‌دهند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در برنامه «چرخ تولید»:
بالغ بر 92 درصد از صنایع استان را «صنایع کوچک» تشکیل می‌دهند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: صنایع کوچک ابتدا با هزینه و تأمین مالی کم، انعطاف پذیری و انگیزه بالا و سرمایه‌های اولیه در این محدوده شکل می گیرد و چنانچه تحت حمایت صنایع بزرگ قرار گیرند و حلقه‌های مفقوده صنایع بزرگ را تکمیل کنند، می...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صنایع کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صنایع کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صنایع کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد