محتوا با برچسب طاقه باف.

توسعه صنایع تبديلی و تكميلی كشاورزي در روستاها ضمانت اشتغال پایدار و دائم روستایی
مدير صنايع تبدیلی جهادكشاورزی استان يزد مطرح کرد
توسعه صنایع تبديلی و تكميلی كشاورزي در روستاها ضمانت اشتغال پایدار و دائم روستایی
مدير صنايع تبدیلی و غذایی سازمان جهادكشاورزي استان يزد اظهار كرد: صنایع تبديلي و تكميلي كشاورزي از میزان بیکاری‎‎های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می‎‎کاهد و زمینه مناسبی برای توسعه مناطق روستایی را فراهم می‎‎آورد و به افزایش تولیدات روستایی و ایجاد...
فعالیت 23 واحد صنایع لبنی در استان یزد/ مجوز جدیدی برای راه‌اندازی واحد تولید لبنی صادر نمی‌شود
مدیر صنایع کشاورزی استان یزد خبر داد
فعالیت 23 واحد صنایع لبنی در استان یزد/ مجوز جدیدی برای راه‌اندازی واحد تولید لبنی صادر نمی‌شود
مدیر صنایع کشاورزی استان یزد گفت: با توجه به وجود سیاست‌های حمایت از واحدهای تولیدی موجود در استان، در حال حاضر مجوز راه اندازی واحدهای تولیدی و فرآوری محصولات لبنی صادر نمی‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طاقه باف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طاقه باف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد