محتوا با برچسب عباس علوی راد.

با روند فعلی سرمایه‌گذاری، سرنوشت تولید و اشتغال در کشور چه خواهد شد؟
تیم اقتصادی دولت دوازدهم پاسخ دهد
با روند فعلی سرمایه‌گذاری، سرنوشت تولید و اشتغال در کشور چه خواهد شد؟
این پرسش اساسی از تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود، با این روند سرمایه گذاری فعلی و چشم انداز پیش رو، سرنوشت تولید و اشتغال پایدار در کشور چه خواهد شد؟
کاهش ۱۶/۸ درصدی اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۹۷!
اولین دستاورد ثبت جهانی شهر یزد؛
کاهش ۱۶/۸ درصدی اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۹۷!
علیرغم ثبت جهانی شهر یزد در سال ۱۳۹۶، اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۶/۸ درصد کاهش یافته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عباس علوی راد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عباس علوی راد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عباس علوی راد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد