محتوا با برچسب عباسی.

باید برای پدیده کچلی در شهر یزد فکر اساسی کنیم
سخنگوی شورای شهر یزد:
باید برای پدیده کچلی در شهر یزد فکر اساسی کنیم
سخنگوی شورای شهر یزد گفت: فعلا و با توجه با قوانین مالکیتی موجود در کشور که اجازه نمی‌دهد مدیریت شهری خیلی به مقوله زمین‌های خالی ورود کند مهمترین کاری که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند تعریف بسته‌های تشویقی و تنبیهی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عباسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عباسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عباسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد