محتوا با برچسب علی نمازی.

رشد ۱۰ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان یزد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد مطرح کرد
رشد ۱۰ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان یزد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اذعان داشت: پس از انقلاب تحول اساسی در سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش صنعت به وجود آمده به طوری که در چهل سال اخیر به طور میانگین سالانه رشد ۱۰ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان داشته ایم.
99 درصد درآمدهای استان یزد وصول شده است
مدیر کل اقتصاد و دارایی یزد:
99 درصد درآمدهای استان یزد وصول شده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به بحث اسناد خزانه اسلامی گفت: 99 درصد از درآمدهای استان یزد وصول شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علی نمازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علی نمازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب علی نمازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد