محتوا با برچسب علیرضا نادریان زاده.

تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت
تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت
معاون بازسازی و مسكن روستایی بنیاد مسكن استان اظهار داشت: تابحال سقف تسهیلات مسكن روستایی ۲۵ میلیون تومان بوده كه با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بنیاد مسکن کشور، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علیرضا نادریان زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علیرضا نادریان زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب علیرضا نادریان زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد