محتوا با برچسب عماد تشکری.

تعهد دستگاه‌های اجرایی استان یزد برای ایجاد 13هزار و 500 شغل
مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان یزد خبر داد
تعهد دستگاه‌های اجرایی استان یزد برای ایجاد 13هزار و 500 شغل
18 عماد تشکری گفت: دستگاه اجرایی استان یزد برای سال جاری طی مکاتبه‌ای که داشتند متعهد شده‌اند که 13 هزار و 594 شغل در استان ایجاد کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عماد تشکری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عماد تشکری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عماد تشکری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد