محتوا با برچسب فوق تخصص.

پوکی استخوان؛ بیماری بدون علامت/ درد مفاصل ارتباطی با پوکی استخوان ندارد/ «کورتون‌ها» استخوان را پوک می‌کنند
فوق تخصص روماتولوژی در یزد:
پوکی استخوان؛ بیماری بدون علامت/ درد مفاصل ارتباطی با پوکی استخوان ندارد/ «کورتون‌ها» استخوان را پوک می‌کنند
استاد تمام دانشكده پزشكي دانشكاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد گفت: پوکی استخوان یک بیماری فاقد علامت است و هرگاه رشته‌های استخوانی نازک شوند و تراکم استخوان کاهش یابد به دنبال آن پوکی استخوان شکل می‌گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فوق تخصص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فوق تخصص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد