محتوا با برچسب قانون شکنی.

برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد
محسنی‌اژه‌ای:
برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد زیرا در آن برهه افراد را آتش به اختیار کردند و آرام آرام قبح زیر پا گذاشتن قانون و عبور کردن از کنار قانون ریخت.
 نامه نگاری ها دعوت به قانون شکنی است
حجت الاسلام ابراهیمی:
نامه نگاری ها دعوت به قانون شکنی است
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه برخی میخواهند با نامه نگاری به رهبری شورای نگهبان را دور بزنند گفت: این نامه نگاری ها دعوت به قانون شکنی است، لذا هیجکس نمی تواند قانون شکنی کند و یا دیگران را دعوت به قانون شکنی بکند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قانون شکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قانون شکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قانون شکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد