محتوا با برچسب قرارداد وزیر نیرو.

چیت‌چیان: قرارداد با
حواشی دنباله دار قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای/
چیت‌چیان: قرارداد با "یونیت اینترنشنال" با مصوبه شورای اقتصاد صورت گرفت/ آماده‌ایم عین همین قرارداد را با شرکت‌های داخلی امضا کنیم
وزیر نیرو درباره اعطای امتیازات ویژه ساخت نیروگاه به یک شرکت ترکیه‌ای در عین توانمندی پیمانکاران ایرانی، گفت: آماده‌ایم که عین همین قرارداد را با شرکت‌های داخلی امضا کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قرارداد وزیر نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قرارداد وزیر نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قرارداد وزیر نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد