محتوا با برچسب متخصصان ایرانی.

تولید ‌واکسن جدید‌ توسط متخصصان ایرانی / واگذاری حوزه آموزش به بخش خصوصی‌ / در برابر فشارها تسلیم نمی‌شویم‌
رئیس‎ جمهور در نشست شورای اداری استان گلستان‌:
تولید ‌واکسن جدید‌ توسط متخصصان ایرانی / واگذاری حوزه آموزش به بخش خصوصی‌ / در برابر فشارها تسلیم نمی‌شویم‌
رئیس جمهور گفت: تا سال‌های آینده در زمینه واکسن به سمت خودکفایی خواهیم رفت و در فن‌آوری واکسن، متخصصان به دنبال واکسن‌هایی هستند که وجود ندارد و اولین کشوری هستیم که در سال‌های آینده تولید خواهیم کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب متخصصان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب متخصصان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب متخصصان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد