محتوا با برچسب متهم سابقه دار.

تیراندازی مرگ بار در اراک/ 9 نفر کشته و زخمی شدند
توسط یک متهم سابقه دار صورت گرفت
تیراندازی مرگ بار در اراک/ 9 نفر کشته و زخمی شدند
بر اثر حادثه تیراندازی در یکی از مناطق کلانشهر اراک چند نفر کشته و مجروح شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب متهم سابقه دار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب متهم سابقه دار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب متهم سابقه دار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد