محتوا با برچسب محل دفن آیت الله هاشمی رفسنجانی.

ابهامات در محل دفن پیکر آیت الله
ابهامات در محل دفن پیکر آیت الله
هنوز بطور رسمی محل دفن آیت الله هاشمی رفسنجانی مشخص نشده است و اخبار ضد و نقیضی در این باره وجود دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محل دفن آیت الله هاشمی رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محل دفن آیت الله هاشمی رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محل دفن آیت الله هاشمی رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد