محتوا با برچسب محمدباقر نوبخت.

ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل در سال 97
نوبخت وعده داد
ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل در سال 97
سخنگوی دولت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد گفت: در سال آینده برای یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کرده ایم و در این راستا 12 برنامه تعریف شده و قصد داریم 73 هزار و 400 میلیارد تومان در این رابطه سرمایه گذاری کنیم.
اصلاح بودجه 92 از دولت قبل آغاز شده بود/ ارسال به دولت تا چهارشنبه آینده
ممبینی در گفت‌وگو با یزدآوا:
اصلاح بودجه 92 از دولت قبل آغاز شده بود/ ارسال به دولت تا چهارشنبه آینده
غیرواقعی بودن درآمدهای بودجه 92 و اصلاح موادی از آن دیدگاه مشترک دولت دهم و یازدهم است و به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، تدوین اصلاحیه این قانون در این معاونت از دوره قبل آغاز شده و تا چهارشنبه آینده به دولت می‌رود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدباقر نوبخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدباقر نوبخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمدباقر نوبخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد