محتوا با برچسب محمدرضا علایی.

راه اندازی کلینیک طب سنتی بیماران کرونایی در اردکان
رئیس شبکه بهداشت و درمان اردکان خبرداد
راه اندازی کلینیک طب سنتی بیماران کرونایی در اردکان
علایی گفت: خوشبختانه با دستورالعمل وزارت بهداشت در استفاده از طب سنتی در مقابله با کرونا و وجود دانشکده طب سنتی در اردکان کلینیک خاص بیماران کرونایی راه اندازی خواهد شد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدرضا علایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدرضا علایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمدرضا علایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد