محتوا با برچسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد.

سهم 46 درصدی شاغلان بخش صنعت یزد/ 11 مرکز خدمات کارآفرینی در یزد ایجاد شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:
سهم 46 درصدی شاغلان بخش صنعت یزد/ 11 مرکز خدمات کارآفرینی در یزد ایجاد شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در سال گذشته 11 مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی برای ارتقای نظام فعالیت در حوزه تولید و خدمات ایجاد کردیم که امیدواریم این ظرفیت نیز خروجی‌های مطلوبی داشته باشد.
صندوق حمایت از کارآفرینان در یزد راه‌اندازی شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:
صندوق حمایت از کارآفرینان در یزد راه‌اندازی شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد بر ضرورت راه اندازی صندوق حمایت از کارآفرینان در استان یزد تاکید کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد