محتوا با برچسب مرتضی شایق.

موضوع چک‌های شهرداری را به جد دنبال می‌کنم/شفاف سازی نیاز به شانتاژ خبری ندارد
عضو شورای شهر یزد مطرح کرد
موضوع چک‌های شهرداری را به جد دنبال می‌کنم/شفاف سازی نیاز به شانتاژ خبری ندارد
عضو شورای شهر یزد اظهار داشت: برخی که ادعا دارند و بر موضوع مغایرت ها دامن می زنند با چه مجوزی بر معاون مالی شهرداری فشار می آورند و تاریخ چک برخی از سفارش شده ها را تغییر می دهند؟ امثال این موارد زیاد است که شخصا وارد شده ام و به طور جدی موضوع چک ها...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد