محتوا با برچسب مسکن روستایی.

تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت
تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت
معاون بازسازی و مسكن روستایی بنیاد مسكن استان اظهار داشت: تابحال سقف تسهیلات مسكن روستایی ۲۵ میلیون تومان بوده كه با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بنیاد مسکن کشور، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
سالیانه 2هزار و 500 مسکن روستایی در استان یزد مقاوم‌سازی می شوند
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن استان یزد:
سالیانه 2هزار و 500 مسکن روستایی در استان یزد مقاوم‌سازی می شوند
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد خبر داد: سالیانه 200 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی می‌شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد