محتوا با برچسب معاون پارلمانی رئیس جمهور.

علت سفر استانی معاون پارلمانی چه بود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد عنوان کرد
علت سفر استانی معاون پارلمانی چه بود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت: هنوز علت سفر امیری به یزد و حضور در شورای ادارای استان برای نخبگان و اقشار مردم روشن نیست چرا که در شرح وظایف معاون پارلمانی رئیس جمهور، سفر استانی وجود ندارد.
استیضاح فرجی دانا تاریخی است/دفاع تمام قد دولت از وزیر علوم/اگر استیضاح رای بیاورد،گزینه بعدی تغییری در مشی وزارت علوم نمی‌کند
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور :
استیضاح فرجی دانا تاریخی است/دفاع تمام قد دولت از وزیر علوم/اگر استیضاح رای بیاورد،گزینه بعدی تغییری در مشی وزارت علوم نمی‌کند
انصاری ضمن تاریخی دانستن این استیضاح، بیان داشت: بنای جناب آقای دکتر فرجی‌دانا دفاع محکم و قاطع است. درخواست دولت هم همین است که در دفاع از دولت و ملت و دانشگاه ایشان ضمن حفظ متانت و حرمت جایگاه تریبون مجلس در قاطعیت دفاع کم نگذارند.این یک استیضاح...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون پارلمانی رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون پارلمانی رئیس جمهور.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون پارلمانی رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد