محتوا با برچسب معلول یزدی.

بهره‌مندی 50 هزار معلول یزدی از خدمات بهزیستی
مدیرکل بهزیستی یزد خبر داد
بهره‌مندی 50 هزار معلول یزدی از خدمات بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان یزد، گفت: ۲۵ هزار و ۲۰۰ نفر در استان یزد خدمات سازمان بهزیستی برخوردار می باشند و حدود ۲۵ هزار نفر نیز از خدمات موردی بهره می‌برند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معلول یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معلول یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معلول یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد