محتوا با برچسب معلولیت.

1500 زوج یزدی از مشاوره رایگان ژنتیک استفاده کردند/ دریافت هزینه برای مشاوره غیر قانونی است
کارشناس پیشگیری از معلولیت‌های اداره کل بهزیستی استان یزد:
1500 زوج یزدی از مشاوره رایگان ژنتیک استفاده کردند/ دریافت هزینه برای مشاوره غیر قانونی است
کارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت‌های اداره کل بهزیستی استان یزد گفت: از ابتدای اجرای طرح رایگان مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج تاکنون حدود یک هزار و 500 زوج به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی استان مراجعه داشتند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد