محتوا با برچسب معماری سنتی.

ضرورت نهادینه کردن نمادهای تاریخی یزد در تار و پود جامعه/حاجی‌فیروز یزدی نماد پاکیزگی و مهربانی می‌شود
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد
ضرورت نهادینه کردن نمادهای تاریخی یزد در تار و پود جامعه/حاجی‌فیروز یزدی نماد پاکیزگی و مهربانی می‌شود
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد درباره اقدامات این سازمان درراستای معرفی نماد های تاریخی در قالب المان‌های شهری هم گفت: بنده معتقدم المان‌های شهری درزمینهٔ معرفی آثار نمادهای تاریخی ما کاربرد چندانی ندارد و باید برای معرفی این نمادها، آن‌ها...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معماری سنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معماری سنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معماری سنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد