محتوا با برچسب موکب یزدی ها.

همیاری مردم؛ مهم ترین رکن احداث موکب بزرگ یزدی ها در کربلا
مسئول ستاد اربعین استان یزد عنوان کرد
همیاری مردم؛ مهم ترین رکن احداث موکب بزرگ یزدی ها در کربلا
مسئول ستاد اربعین یزد گفت: قرار داد اولیه خرید این زمین 2350 متری بسته شده است که امیدواریم هرچه زود تر با همت و یاری مردم استان این خرید را انجام داده و عملیات ساخت و ساز و طرح های مورد نظر را روی آن اجرا کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موکب یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب موکب یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب موکب یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد