محتوا با برچسب میر رکنی.

چند نکته در مورد پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد
چند نکته در مورد پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد
چه مقدار آب انتقالی از خلیج فارس سهم یزد خواهد شد؟ این مقدار صرف شرب می شود و یا فقط کاربرد صنعتی دارد؟ اصلاً آیا انتقال آب چاره حل مشکل کم آبی یزد است؟ هزینه این پروژه چطور تامین می شود؟
خشکی هوای یزد به خشت و گِل بافت تاریخی هم رحم نمی کند!
استاد دانشگاه یزد هشدار داد
خشکی هوای یزد به خشت و گِل بافت تاریخی هم رحم نمی کند!
استاد دانشگاه یزد گفت: خشکی هوا می تواند بافت تاریخی شهر یزد را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که سازه های خشتی برای بقا و پایداری به درصد خاصی از رطوبت نیاز دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب میر رکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب میر رکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب میر رکنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد