محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

تشکیل بیش از 1900 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد:
تشکیل بیش از 1900 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد گفت: از ابتدای سال یک هزار و 952 پرونده با گزارش بازرسی برای واحدهای متخلف تشکیل شده که از این تعداد 550 مورد متعلق به گران فروشی است.
تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد خبر داد
تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد گفت: طی ده ماهه نخست امسال 99 هزار و 300 بازرسی از واحدهای صنفی یزد انجام شده که موجب تشکیل چهار هزار و 261 پرونده شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد