محتوا با برچسب نماز عید.

مراسم دعای عرفه در یزد به صورت جمعی برگزار نخواهد شد/ اعلام محدودیت های جدید کرونایی
معاون امنيتي استاندار يزد:
مراسم دعای عرفه در یزد به صورت جمعی برگزار نخواهد شد/ اعلام محدودیت های جدید کرونایی
ترحمی گفت: با توجه به اینکه در استان یزد منطقه سفیدی نداریم، قطعاً مراسم دعای عرفه وعید قربان به صورت جمعی و گروهی برگزار نمی شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نماز عید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نماز عید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نماز عید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد