محتوا با برچسب نوروززاده.

تخفیف 80 درصدی در صدور پروانه ساخت و بهسازی بافت های فرسوده
شهردار بافق مطرح کرد
تخفیف 80 درصدی در صدور پروانه ساخت و بهسازی بافت های فرسوده
شهردار بافق گفت:به منظور تشویق شهروندان جهت نوسازی این بافتها از ابتدای سال ۹۶ بیش از ۸۰ درصد تخفیف جهت صدور پروانه ساخت وساز در این بافت ها در نظر گرفته شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوروززاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوروززاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نوروززاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد