محتوا با برچسب نوسانات برق.

شهروندان یزدی نوسانات برق را گزارش کنند
قائم مقام مدیرعامل توزیع برق استان یزد:
شهروندان یزدی نوسانات برق را گزارش کنند
امیر ابویی گفت: نوسانات ولتاژ برق بیشتر در فصل تابستان و در زمان پیک مصرف به وجود می‌آید و شهروندان یزدی می‌توانند آن را با سامانه 121 گزارش کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوسانات برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوسانات برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نوسانات برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد