محتوا با برچسب واحد تولیدی.

تسهیلات بانکی به 300 واحد بحرانی استان یزد حیات دوباره داد
طی چهارسال گذشته؛
تسهیلات بانکی به 300 واحد بحرانی استان یزد حیات دوباره داد
مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت بیش از 4 هزار و 921 میلیارد ریال تسهیلات به 298 واحد بحرانی استان یزد توسط بانک ملی ایران طی چهارسال گذشته خبر داد.
تسهیلات بانکی به 300 واحد بحرانی استان یزد حیات دوباره داد
طی چهارسال گذشته؛
تسهیلات بانکی به 300 واحد بحرانی استان یزد حیات دوباره داد
مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت بیش از 4 هزار و 921 میلیارد ریال تسهیلات به 298 واحد بحرانی استان یزد توسط بانک ملی ایران طی چهارسال گذشته خبر داد.
هر 1.8 روز در یزد یک واحد تولیدی راه اندازی شده است
مدیرکل صنعت و معدن استان:
هر 1.8 روز در یزد یک واحد تولیدی راه اندازی شده است
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان یزد گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید هر 1.8 روز یک راه اندازی تولیدی شامل 705 پروانه بهره برداری صنعتی و هر روز 9 اشتغال صنعتی جدید در این استان ایجاد شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واحد تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب واحد تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب واحد تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد