محتوا با برچسب واحد لبنی.

فعالیت 23 واحد صنایع لبنی در استان یزد/ مجوز جدیدی برای راه‌اندازی واحد تولید لبنی صادر نمی‌شود
مدیر صنایع کشاورزی استان یزد خبر داد
فعالیت 23 واحد صنایع لبنی در استان یزد/ مجوز جدیدی برای راه‌اندازی واحد تولید لبنی صادر نمی‌شود
مدیر صنایع کشاورزی استان یزد گفت: با توجه به وجود سیاست‌های حمایت از واحدهای تولیدی موجود در استان، در حال حاضر مجوز راه اندازی واحدهای تولیدی و فرآوری محصولات لبنی صادر نمی‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واحد لبنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب واحد لبنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد