محتوا با برچسب وارد کنندگان.

طولانی بودن روند دریافت دلار 4200 تومانی برای واردکنندگان
تولید کننده یزدی مطرح کرد
طولانی بودن روند دریافت دلار 4200 تومانی برای واردکنندگان
تولید کننده یزدی با اشاره به مشکلات تهیه دلار با نرخ 4200 تومانی برای واردکنندگان گفت: همزمان با تک نرخی شدن ارز، در سامانه‌های مربوط به ثبت سفارش و گمرکی تغییراتی اعمال شده است که دریافت دلار با این نرخ را دچار روند طولانی و سخت کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وارد کنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وارد کنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وارد کنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد