محتوا با برچسب واردات سیگار.

شعبه برندهای سیگار حتی جلوی وزارت بهداشت!/چانه زنی برای ارز دولتی دارو، تبانی برای ارز دولتی دخانیات
دلارهایی که برای واردات دخانیات دود می شوند
شعبه برندهای سیگار حتی جلوی وزارت بهداشت!/چانه زنی برای ارز دولتی دارو، تبانی برای ارز دولتی دخانیات
وزارت بهداشت برای ارز دولتی دارو باید چانه زنی شود چراکه مافیای قوی در حوزه دخانیات در کشور وجود دارد که جلوی هر برنامه‌ای را می‌گیرد!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واردات سیگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب واردات سیگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد