محتوا با برچسب پدر معتاد.

فیلم/روایت پدری که به خاطر اعتیادش عشق ومحبت پدری را از یاد برد
تلنگر؛
فیلم/روایت پدری که به خاطر اعتیادش عشق ومحبت پدری را از یاد برد
تلنگر شبکه تابان با گزارشگری «کاظم دهقانی اشکذری» این هفته سرگذشت پدری را روایت کرد که به دلیل اعتیاد محبت پدری را از یاد برد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پدر معتاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پدر معتاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پدر معتاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد