محتوا با برچسب پرس تی وی.

«مرضیه هاشمی» بعد از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا آزاد شد
«مرضیه هاشمی» بعد از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا آزاد شد
خبرنگار مسلمان «پرس‌تی‌وی» که بدون طرح هیچ گونه اتهامی در آمریکا بازداشت شده بود، بعد از ۱۱ روز از زندان آزاد شد.
خبرنگار پرس‌تی‌وی در ترکیه کشته شد
یک هفته پس از اتهام‌زنی آنکارا؛
خبرنگار پرس‌تی‌وی در ترکیه کشته شد
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی در ترکیه چند روز پس از اتهام‌زنی آنکارا علیه و اظهارات او مبنی بر اینکه تصاویری از انتقال تروریست‌ها به سوریه در اختیار دارد، بر اثر سانحه رانندگی، جان خود را از دست داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرس تی وی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پرس تی وی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پرس تی وی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد