محتوا با برچسب پروژه.

جوابیه اداره راه وشهرسازی به «پروژه‌های تکمیل شده در یزد که نخاله‌دانی شدند»
جوابیه اداره راه وشهرسازی به «پروژه‌های تکمیل شده در یزد که نخاله‌دانی شدند»
روابط عمومي کل راه و شهرسازی استان یزد در پاسخ به خبر منتشر شده در یزد آوا با عنوان «پروژه‌های تکمیل شده در یزد که نخاله‌دانی شدند»؛ جوابیه‌ای منتشر کرد.
پروژه‌های تکمیل شده‌ در یزد که نخاله‌دانی شدند
پروژه‌های تکمیل شده‌ در یزد که نخاله‌دانی شدند
معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد از به بهره برداری نرسیدن چند پروژه تکمیل شده در یزد خبر داد و «دسترسی بلوار شهدای گمنام به جاده کنار گذر» و «دسترسی پایانه مسافربری به کنارگذر» را از این نوع پروژه‌ها نام برد.
بازدید استاندار از دو پروژه عمرانی
بازدید استاندار از دو پروژه عمرانی
استاندار به صورت سر زده از چند پروژه عمراني استان يزد بازديد كرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد