محتوا با برچسب پشتوتنی زاده.

تلاش برای ثبت آثار در یونسکو/ ادغام هنر قدیم و سلیقه جدید؛ لازمه پیشرفت در زیورآلات سنتی است
دارنده یزدی نشان ملی مرغوبیت کالا مطرح کرد
تلاش برای ثبت آثار در یونسکو/ ادغام هنر قدیم و سلیقه جدید؛ لازمه پیشرفت در زیورآلات سنتی است
صنعتگر فعال یزدی در حوزه طلاسازی گفت: هر چهار سال یکبار برای آثار که نماد ملی داشته باشند، داوری بین المللی برای ثبت در یونسکو انجام می‌شود، امسال نیز قصد دارم تا آثار خود را ارائه و نماد ملی کسب کنم تا در داوری بین المللی به ثبت یونسکو برسند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پشتوتنی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پشتوتنی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد