محتوا با برچسب پلیس راه آهن.

پایان یافتن تاخیر قطارهای یزد در آینده‌ای نزدیک/ 8 تا 10 درصد بار کشور توسط شبکه ریلی جابه‌جا می‌شود
رئیس پلیس راه‌آهن استان یزد:
پایان یافتن تاخیر قطارهای یزد در آینده‌ای نزدیک/ 8 تا 10 درصد بار کشور توسط شبکه ریلی جابه‌جا می‌شود
رئیس پلیس راه‌آهن یزد اظهار داشت: با افتتاح خط ریلی بافق به زرین‌شهر اصفهان که 237 کیلومتر آن در حوزه یزد قرار دارد و تاکنون پیشرفت 88 درصدی داشته است تأخیر قطارها و معطلی در مسیر به پایان می‌رسد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلیس راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پلیس راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پلیس راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد