محتوا با برچسب پهنای باند.

پهنای باند ورودی به استان یزد 220 گیگابیت بر ثانیه است
مدیر شرکت ارتباطات زیر ساخت استان یزد:
پهنای باند ورودی به استان یزد 220 گیگابیت بر ثانیه است
مدیر شرکت ارتباطات زیر ساخت استان یزد گفت: پهنای باند ورودی به استان 220 گیگابیت بر ثانیه است که اکنون اپراتورهای استان در حال استفاده از 32 گیگابیت بر ثانیه آن هستند و پهنای باند بسیار خوبی برای فعالیت آنها است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پهنای باند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پهنای باند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پهنای باند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد