محتوا با برچسب کادر درمان.

1447 نفر از کادر درمان یزد به کرونا مبتلا شده‌اند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
1447 نفر از کادر درمان یزد به کرونا مبتلا شده‌اند
سلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از ابتلای 1447 نفر از کادر بهداشت و درمان استان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون خبر داد.
مجوز به کارگیری نیروی جدید در بیمارستان‌ به شهرستان‌ها داده شده است/ یزد همچنان رتبه اول در ابتلا به کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
مجوز به کارگیری نیروی جدید در بیمارستان‌ به شهرستان‌ها داده شده است/ یزد همچنان رتبه اول در ابتلا به کرونا
سلمانی گفت: با توجه به کمبود کادر درمان در برخی شهرستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی یزد مجوز به کارگیری نیروی جدید کادر درمان و پشتیبانی را به این بیمارستان‌ها داده است.
ابتلای قریب به 700 نفر از کادر بهداشت و درمان استان یزد به کرونا
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد
ابتلای قریب به 700 نفر از کادر بهداشت و درمان استان یزد به کرونا
ابراهیم سلمانی گفت: تاکنون 125 نفر از کادر بهداشتی و 569 نفر از کادر درمان استان یزد شامل 41 پزشک و 355 پرستار و بقیه از سایر بخش‌ها به کرونا مبتلا شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کادر درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کادر درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کادر درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد