محتوا با برچسب کارگروه رفع موانع تولید.

رشد 120 درصدی پرداخت تسهیلات تولید طی 40 روز در یزد
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد خبر داد
رشد 120 درصدی پرداخت تسهیلات تولید طی 40 روز در یزد
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد با اشاره به وضعیت عملکرد بانک‌های عامل استان در تسهیلات رونق تولید از رشد 120 درصدی پرداخت این تسهیلات طی 40 روز گذشته خبر داد.
افت رتبه استان در ارائه تسهیلات رونق تولید/ واحدهای تولیدی بالای 100 نفر مشمول دریافت تسهیلات شدند
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد:
افت رتبه استان در ارائه تسهیلات رونق تولید/ واحدهای تولیدی بالای 100 نفر مشمول دریافت تسهیلات شدند
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد گفت: در پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید سال گذشته دارای رتبه هشتم کشوری بودیم ولی امسال متاسفانه با هشت پله نزول هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ پرداخت تسهیلات، در جایگاه شانزدهم کشوری قرار گرفتیم.
مسائل بانکی، عمده مشکل واحدهای صنعتی در استان یزد/ ارائه تسهیلات باید با هدف بهبود اقتصاد استان باشد
در چهلمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد
مسائل بانکی، عمده مشکل واحدهای صنعتی در استان یزد/ ارائه تسهیلات باید با هدف بهبود اقتصاد استان باشد
چهلمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جمعی از مسئولین اقتصادی استان و نمایندگان بانک‌ها برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارگروه رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارگروه رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارگروه رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد