محتوا با برچسب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.

سردار باقرزاده جزئیات موافقت باتدفین شهدای گمنام در شهر یزد را اعلام کرد +متن اطلاعیه
طبق اطلاعیه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح؛
سردار باقرزاده جزئیات موافقت باتدفین شهدای گمنام در شهر یزد را اعلام کرد +متن اطلاعیه
با تدفین پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در تنها مرکز استان کشور که تاکنون میزبان پیکر شهید گمنام نبوده است یعنی شهر یزد موافقت شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد