محتوا با برچسب کمیته قیمت گذاری.

ایجاد سامانه معاملات املاک در یزد/ کمیته نرخ‌گذاری املاک موجب ساماندهی بازار مسکن است
نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد:
ایجاد سامانه معاملات املاک در یزد/ کمیته نرخ‌گذاری املاک موجب ساماندهی بازار مسکن است
محمدرضا دشتی نژاد گفت: در راستای طرح برخورد با متخلفان حوزه زمین و مسکن کمیته‌ای جهت ایجاد سامانه معاملات املاک یزد راه‌اندازی می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمیته قیمت گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمیته قیمت گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمیته قیمت گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد