محتوا با برچسب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد.

۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در یزد کشف شد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزدخبر داد
۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در یزد کشف شد
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد گفت: ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در یزد کشف شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد