محتوا با برچسب کنفرانس ملی بهره وری.

هر روز تعطیلی بیش از ۲ هزار خسارت مالی دارد
دوازدهمین کنفرانس ملی بهره‌وری برای نخستین بار در خارج از پایتخت؛
هر روز تعطیلی بیش از ۲ هزار خسارت مالی دارد
دوازدهمین کنفرانس ملی بهره‌وری با محوریت «بهره‌وری و تصمیمات سرنوشت‌ساز» برای نخستین‌بار در خارج از پایتخت و در استان یزد برگزار شد و معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی از خسارت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی ناشی از هر روز تعطیلی به اقتصاد...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کنفرانس ملی بهره وری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کنفرانس ملی بهره وری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کنفرانس ملی بهره وری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد