محتوا با برچسب کوهرنگ.

سهم یزد از آب پشت سد زاینده رود تعیین شده است/ فقط شورای امنیت کشور در مورد آب انتقالی تصمیم‌گیری می‌کند
نماینده مردم یزد:
سهم یزد از آب پشت سد زاینده رود تعیین شده است/ فقط شورای امنیت کشور در مورد آب انتقالی تصمیم‌گیری می‌کند
نماینده مردم یزد گفت: شورای امنیت کشور با حضور سه استاندار یزد، اصفهان و چهار محال و بختیاری سهم یزد و دیگران را از آب پشت سد زاینده رود مشخص کرده است

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کوهرنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کوهرنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کوهرنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد