محتوا با برچسب گرانی آب و برق.

گرانی آب و برق فعلا منتفی است/ ایران امتیاز برقی به ترکیه نمی‌دهد
وزیر نیرو:
گرانی آب و برق فعلا منتفی است/ ایران امتیاز برقی به ترکیه نمی‌دهد
وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش دوباره قیمت آب و برق فعلا منتفی بوده و سناریوی جدید به دولت ارائه نشده است، از افتتاح ۵ سد و نیروگاه در هفته دولت خبر داد و گفت: ایران امتیاز برقی به نیروگاه‌س

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گرانی آب و برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گرانی آب و برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گرانی آب و برق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد