محتوا با برچسب گرجی.

عضویت 42 هزار نفر در کانون های مساجد استان یزد/ می توان با زبان هنر اهداف انقلاب را تببین کرد
مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد خبر داد
عضویت 42 هزار نفر در کانون های مساجد استان یزد/ می توان با زبان هنر اهداف انقلاب را تببین کرد
مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد با بیان اینکه کانون‌های مساجد استان درحال حاضر در حدود 42 هزارنفر عضو دارند گفت: این آمار به تفکیک شهرستان‌ها، یزد 25 هزارنفر، ابرکوه 1004 نفر، اردکان 900 نفر، اشکذر 1051 نفر، بافق 637 نفر، بهاباد 554 نفر، تفت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گرجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گرجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گرجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد